خرید آسانسور | آشنای بااجزای آسانسور

خرید آسانسور | آشنای بااجزای آسانسور : هرآسانسوری ازتعدادزیادی قطعات مکانیکی،الکتریکی والکترونیکی تشکیل شده است.

نگاهی به اجزای آسانسور ، خرید آسانسور

 

چاه آسانسور

قسمتی ازچاه آسانسور یاتمام قسمت های آن می تواندپوشیده شده باشد.این فضاازکفه چاله تاسقف(کف موتورخانه)ادامه دترد.دراین فضامتعلقات مربورط به حرکات آسانسوروجوددارد. کابین ووزنه تعادل دراین مکان ایجاد می کنندومعمولابا دیواره ها،درهای طبقات،درهاودریچه های اضطراری محصورمی شوند.درآاسانسورهای نمابازقسمتی ازدیواره ها ممکن است محصورنباشد.ابعاد چاه آسانسور بایدمتناسب باظرفیت،نوع درو سرعت طراحی شود.جدول هاونقشه هاس پیوست،راهنمای طراحی چاه وچاهک متناسب باابعادکابین،نوع درو سرعت هستندوباتوجه به اینکه جدول های مذکورمطابق بااستاندارد های معتبربین لمللی هستند،توصیه میشود،درطراحی استفاده شوند.  

روشنای چاه باید به روش مطلوب تامین شود.دوعددچراغ به فاصله ی 0.5مترازبالاترین پایین ترین نقطه چاه وسایرچراغ هابه فاصله حداکثر7متر باحفاظ درچاه نصب شوند وقابلیت روشن وخاموش شدن ازمتورخانه و چاهک داشته باشند.کلیدچراغ چاه آسانسوردرچاهک باید درفاصله 50سانتی متری ازکف قرارگرفته باشد.درفضای 50سانتی متری ازکف چاه آسانسورنبایدهیچ گونه تجهیزات برقی وجودداشته باشد.

اگرهوای چاهی که آسانسوررادرخودجای داده است،بیش از دوز طبقه امتدادداشته باشد،بایدمستقیماازطریق موتورخانه به فضای آزادتخلیه شود.مساحت دریچه ی تخلیه هوانبایدکتپمتر از 1درصد از مساحت مقطع چاه آسانسورباشد.درصورتی که سرعت آسانسور بیش از2.5متر برثانیه باشد،سطح تخلیه هواباید حداقل 0.3مترمربع باشد؛اگرتعداد دویاسه آسانسوردریک چاه مشترک قراربگیرند،0.3مترمربع برای دریچه تخلیه هواکافی است برای چهار آسانسورباید سطح تخلیه هوابه 0.4مترمربع افزایش یابدوبه نحوه محافظت شودکه ازنفوذباران،برف،پرندگان وحیوانات دیگربه چاه جلوگیری شود.لازم به ذکراستکه چاه آسانسورنباید محلی برای تخلیه هوای ساختمان باشد.درضمن تخلیه ی هوای چاه هرگروه آسانسوربایدمستقل ازگروه چاه های دیگرباشدونباید بین آن ها ارتباط تخلیه هوا چاه دیگروجودداشته باشد.

ازانجاکه چاه آسانسوربه عنوان یک کانال هوای عمل میکند،لذاباید راهروطبقات بادرهای ضد گسترش حریق محفوظ شودتااز نفوذ دودوآتش وعمل کردن چاه آسانسوربه عنوان دودکش جلوگیری به عمل آید،می توان درپائین ترین نقطه یادرطبقه ی هم کف داکت هوای خاصی برای چاه آسانسورطراحی واجراشودتادرموقع اتش سوزی ونفوذ به چاه آسانسور ،تهویه هوای تازه ازداکت ممکن باشد.این داکت بایدبه نحوه ای محافظت شود تاازورودانسان حیوان به چاه آسانسورممانعت به عمل اورد.درضمن کابل تغذیه برق آسانسوربایدازبرق ساختمان مستقل بوده تادر اثرآتش سوزی،اتصالی برق منجربه قطع مدار برق آسانسورنشودوآسانسورفعال اسایش  باشد.برای اسایش وارامش ساکنین ساختمان،چاه# آسانسورنباید درکناراتاق خواب قراربگیرد

اشتراک گذاری:
    

نظرات (0)

نظری ارسال نشده است

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان. ثبت نام یا ورود به حساب کاربری.
0 حرف
پیوست ها (0 / 1)
موقعیت خود را به اشتراک بگذارید.
کد را وارد کنید. واضح نیست؟
افزونه فعال نشده است

 

شرکت آسانبرفرازداداشی مفتخر است به نصب سالیانه بین ۹۰ تا ۱۲۰دستگاه آسانسوری می باشد(تماما دستگاه های بسیار با کیفیت و دقیق طبق مهندسی روز و طراحی آسانسور). لازم به ذکر است در پیشینه این شرکت از پروژه های بسیار بزرگ و مهم میتوان نام برد که در رزومه شرکت به آن اشاره شده است

 

 

برای استفاده از خدمات سرویس و نگهداری، راه اندازی  آسانسور، نصب، تعمیرات، خرید آسانسور و دیگر خدمات آسان بر فراز بر روی لینک زیر کلیک کنید

 

کلیه حقوق این سایت نزد سایت آسانبرفراز محفوظ است

طراحی و پیاده سازی توسط نرم افزار توتال پک آرمان وب

No Internet Connection